Know-how společnosti IFA

Dřevo je naše láska

Z lesa až k výstupu z pily – naše surovina je příkladně zhodnocena: 100% dřeva je využito. Toto pravidlo je pro skupinu Baret klíčové, a to zdaleka ne jenom za účelem úspěšné hospodářské činnosti: cílem skupiny je také kolektivní dobro, ochrana dědictví minulosti pro budoucí generace.

Těžba dřeva a obchodování

Díky svým třem řezacím linkám zpracovává IFA denně 40 až 50m3 dřeva. Odborný zástupce společnosti vybírá lesní pozemky PEFC v okruhu 200 km kolem pily (Francie a Belgie), které splňují naše kritéria kvality. V plné sezóně těžby dřeva pracuje pro IFA na jednotlivých sektorech několik týmů dřevorubců a lidí na přibližování.

Řezání a broušení

Odbornost zaměstnanců je nezbytná pro optimalizaci pořezu dřeva. Zjevné atypické plochy a vlastnosti kmene (kvalita, délka, průměr a přímost) jsou rozhodné pro určení budoucích produktů, které budou z daného kmene nařezané – kolejové podpory, hraněné výrobky, blokový pořez.

Nezbytná brusírna připravuje a brousí stovku pilových listů za měsíc, aby byl zajištěn konstantní obrat a kvalita řezání.

Logistika a doprava

Po pokácení lesního sektoru je většina kmenů převezena na pilu do Fumay, kde proběhne přejímka našimi odborníky. Některé kmeny se dále prodávají a jsou děleny na místě. V posledních deseti letech má IFA síť stálých partnerů, kteří zajišťují dopravu po Francii a Evropě.

IFA je díky svým znalostem lesa, zpracování, trhů a své adaptační schopnosti důvěryhodným, spolehlivým a flexibilním partnerem.